Geschiedenis

Op 1 augustus 1956 werd op initiatief van een paar Gentse universiteitsprofessoren de "Vereniging der Volkshogescholen ter popularisering van wetenschappen en kunsten" gesticht. De vereniging telde op dat ogenblik 7 afdelingen. Algemeen voorzitter was prof. Massart, algemeen ondervoorzitter was prof. Vandriessche en algemeen secretaris was Gustaaf De Leger, die tot het einde van 2009 ook secretaris was van de Oostendse afdeling van de VH.

In het eerste bestuur van de afdeling Oostende zetelden 9 mensen. Architect René Meyer was voorzitter en Marcel Candaele secretaris. Ook Frank Edebau, Raoul Servais en Arthur Lauwereins maakten deel uit van dat eerste bestuur.

De eerste voordracht van de Oostendse Volkshogeschool ging door in het Acht-Urenhuis in de Langestraat en het ingangsticket kostte 5 frank.

Enkele grote namen van (al dan niet regelmatige) sprekers van de VH waren of zijn : Jaap Kruithof, Bob Claessens, pater Snijkers, Hugo Van den Enden, Leo Apostel, Gerard Walschap, Walter Decleir, Gerard Mortier, Maurice Dewilde, Willy Depecker, Jean-Paul Van Bendegem, Johan Braeckman, Dirk Ryckbosch, ...

In 1967 lag de VH samen met enkele andere vereniging aan de basis van de oprichting van de Culturele Raad, de overkoepelende organisatie van de Oostendse Culturele Verenigingen.

In 1994 werd de VH onderscheiden met de prijs van de Culturele Raad Oostende.

In 2006 vierde de Volkshogeschool haar 50e verjaardag met een speciaal feestprogramma. De vereniging werd ontvangen op het Oostendse stadhuis waar de bestuursleden het "gulden boek" mochten ondertekenen.

In 2016 vierde de Volkshogeschool haar 60e verjaardag met een speciaal feestprogramma. Het Oostendse stadsbestuur vond het niet meer nodig om dit te vieren.

In 2021 vierde de Volkshogeschool haar 65e verjaardag. Ook nu vond het Oostendse stadsbestuur het niet nodig om dit te vieren.

Terug Omhoog