Wenst u het archief van de werkingsjaren 2002-2003 t.e.m. 2022-2023 te raadplegen?


U kan bij de Volkshogeschool een CD aankopen waarop alle activiteiten, verslagen en foto's staan.

Deze CD wordt u aangeboden aan de prijs van 5 Euro.

U kan deze CD hier of bij één van onze bestuursleden bestellen .

Om portkosten te vermijden kan u de CD afhalen na afspraak op één van onze activiteiten.