KRUITHOF IN TIEN UITSPRAKEN

"Ik heb altijd getracht van studenten mensen te maken die ideeën au sérieux nemen, die dus niet per ongeluk denken maar beslissen te denken. Die geen stof slikken maar ze autonoom verwerken. Tegenspreken dus, eigen gronden aanbrengen, het debat verruimen."
"'s Morgens staan we op met een groet aan de zon. Het geschenk dat we er mogen zijn. Overdag is er de zorg om het menselijk ageren. 's Avonds kruipen we onder de lakens met op onze lippen venceremos, denkend aan het dappere verzet van de misdeelden en onderdrukten in de wereld. Het geschenk van het leven en de strijd tegen sociaal onrecht zijn de twee pijlers van ons bestaan."

" De arbeid is de rijkste en meest complexe vorm van menselijk bezigzijn. Door de arbeid worden het denken, het streven, het voelen, het waarderen, het willen en het uitvoeren tot ontwikkeling gebracht. In tegenstelling tot wat lang door velen werd gedacht, is kennisuitbreiding niet zozeer het resultaat van een louter cognitief beschouwen, een passieve contemplatie, maar wel het vervolg van een actief ingrijpen in de werkelijkheid. Door de arbeid ontwikkelt de mens zijn zin voor vernieuwing, zijn creativiteit."

"Redelijk zijn, dat is mijn beroep. Een filosoof is met de rede bezig. Maar op zich is de rede niks. Het moet met het hart verbonden zijn. Het hart, wat een romantisch woord. Het hart is niets anders dan de behoefte zichzelf in stand te houden. Uiteindelijk is de rede maar een ontwikkeld instrument om de behoeften van je hart te dienen."

" Aan Marx heb ik veel te danken. Door hem ben ik tot in het merg antikapitalistisch geworden en gebleven. De nadruk op economische processen, de discrepantie tussen de gebruikswaarde en de ruilwaarde, de strijd om de meerwaarde, de arbeidsantropologie, de klassentegenstellingen en de klassenstrijd, het zijn inzichten die mijn wereld bepalen."

" Ik ga niet liggen voor de neoliberale dictatuur. Ik ben een hardnekkige doorduwer van het socialisme, tegen alles in."

" Ik ben een doodsvijand van de parasiet. Dat is eigenlijk zeer klassiek marxistisch. Want iemand die leeft van de opbrengst van het werk van een ander is een uitbuiter en een parasiet. Dus al die kasteelheren zijn parasieten."

" Nooit, nooit was er in de wereldgeschiedenis zo'n schrijnende ellende, zoveel ontoelaatbare onrechtvaardigheid, zo'n gebrek aan zorg, zoveel geweld en onderdrukking. De wereld is een stinkende puinhoop geworden. (...) De hele rotzooi woekert maar voort. Alles wat mooi is en waarde heeft, wordt kapot gemaakt. Het neoliberalisme vernietigt onze toekomst. Het vernietigt de schoonheid. Het vernietigt het milieu. Het vernietigt de mens. Het vernietigt alles. De hele pers is in handen van het neoliberalisme. Alles en iedereen wordt McDonald's en Coca-Cola."

" Voor de wanhopigen, de ontmoedigden, de gedemoraliseerden die het niet meer zien zitten, blijft er een boodschap : na de modellen die nu bezwijken, zullen er nieuwe komen. Als socialisten hier verslagen worden, duiken ze noodzakelijkerwijze elders op. Omdat kapitalisme niet in staat is wat dan ook fundamenteel op te lossen. "

" Drie huizen heb ik bewoond. Het eerste, het protestantse, was het milieu waarin ik als kind opgroeide. Ik verliet het als jonge man omdat mijn wetenschappelijke opleiding me van alle ingeprente geloofswaarheden verwijderde. Mijn tweede woonst was die van de humanisten, de bewuste niet-gelovigen die de autonomie van de mens verdedigen. Als zij, alleen aan zichzelf denkend, het buitenmenselijke blijven opofferen en hun uitgangspunten niet wijzigen, moet ik ook dat milieu vaarwel zeggen. In het derde huis, dat van het socialisme - niet te verwarren met de sociaaldemocratie - blijf ik wonen. Ik zal mijn solidariteit met allen die de kapitalistische onderdrukking van de mens door de mens bestrijden, nooit opgeven. Op voorwaarde dat in de socialistische visie ook de planetaire totaliteit met alles wat daarin leeft de waarde krijgt die haar toekomt."

Uit ‘Solidair’

Terug Omhoog