Wist je dat het scenario voor de oorlog tegen SyriŽ is uitgetekend?

De oorlogsopbouw tegen SyriŽ, inclusief propaganda, gaat in crescendo. Het gestook krijgt meer en meer een religieus karakter en het land dreigt af te stevenen op een falende staat, made in USA.

Je weet misschien nog dat Sarkozy in 2008 president Assad een warm onthaal heeft gegeven in Parijs. Maar wist je ook dat de journalisten van Figaro van hun directie instructies hadden gekregen om niets te schrijven over politieke gevangenen in SyriŽ?

Wist je dat de Franse journalist die op 11 januari om het leven kwam in Homs, gedood werd door een mortier afgeschoten door de rebellen? Dat staat zwart op wit te lezen in het officieel rapport van de Arabische Liga.

Wist je dat men ten aanzien van SyriŽ een tweesporenstrategie volgt? Westerse staten oefenen diplomatieke druk uit, sturen clandestien speciale militaire eenheden ter plaatse en verlenen humanitaire bijstand. De regionale landen Ė Turkije en enkele golfstaten Ė bewapenen en versterken de gewapende rebellen.

Wist je dat het scenario ook al klaar ligt? Eerst een Ďbevrijd gebiedí creŽren o.l.v. Turkije, vervolgens de oppositie beter bewapenen en omkaderen, en tenslotte buitenlandse grondtroepen sturen, om te beginnen in het Ďbevrijd gebiedí. Aldus een voormalig topman van de CIA. Na SomaliŽ, Afghanistan, Irak en LibiŽ Ė allemaal landen waar het Westen meende Ďorde op zaken te moeten stellení Ė dreigt SyriŽ nu de volgende falende staat te worden.
In tegenstelling tot Khadafi zet president Assad geen luchtmacht in tegen de rebellen. Wist je dat hij dit niet doet en ook geen andere zware oorlogswapens gebruikt onder druk van Rusland?

We wisten al dat er een contingent van 600 Libische paramilitairen o.l.v. Al Qaeda in SyriŽ opereert. Maar wist je ook dat er een gelijkaardig contingent vanuit Irak zich daarbij komen vervoegen is?

Wist je dat de oorlog in SyriŽ (als opstap naar die tegen Iran) een kwalijk religieus/geopolitiek tintje krijgt, ít is te zeggen soennieten tegen sjiieten? Turkije, de Golfstaten en Al Qaeda zijn soennitisch. Iran is sjiietisch en de Alawitische minderheid, waartoe president Assad behoort eveneens. Het is geen toeval dat de gebieden die onder controle staan van de rebellen soennitisch zijn. Na invasie van Irak zijn de sjiieten daar aan de macht gekomen, waardoor de golfstaten sterk aan macht hebben ingeboet. Qatar en Saoedi-ArabiŽ willen die machtspositie kost wat kost terugwinnen en van SyriŽ een soort vazalstaat maken om dan Iran de genadeslag te kunnen toebrengen. En niet vergeten, in Bahrein werd de sjiietische rebellie met tanks neergeslagen door de soennitische golfstaten.

Wist je dat heel wat Syrische rebellenleiders een naam hebben die verwijst naar Ďsoennitischeí overwinning? Dat de preken in de moskees in rebellengebied de regering omschrijft als een Ďsatanische hordeí? En dat bij een commentaar op een YouTube film over een door de rebellen gevangen genomen kapitein te lezen staat dat hij eerst verkracht zou worden vooraleer ritueel te worden geslacht als een Ďongelovig dierí?

Wist je dat er willekeurige wraakacties worden ondernomen tegen de Alawitische minderheid? Zo gebeurt het dat als er aan rebellenzijde iemand omkomt er dan ook iemand van Alawiten vermoord wordt om dat te wreken. Ook worden ze gekidnapt om ze dan te ruilen tegen gevangengenomen rebellen. De Libanisering van het conflict wenkt.

Wist je dat de VS de Syrische oppositie heimelijk heeft gesteund. Dat bracht Wikileaks aan het licht. Het gaat hier over de Syrian National Council (SNC), de zogenaamde regering in ballingschap.
De SNC wordt op dit moment door meer dan tien landen erkend. Maar wist je dat deze groep in het binnenland op weinig steun kan rekenen? Zelfs het hoofd van het rebellenleger heeft erover geklaagd dat de SNC gedomineerd wordt door samenzweerders en verraders. De Koerden van hun kant - negen procent van de bevolking - zijn gechoqueerd omdat de SNC het Koerdisch zelfbeschikkingsrecht niet wil erkennen. De SNC wordt gedomineerd door Moslimsbroeders. Na de machtsovername van de Islamisten in Egypte, TunesiŽ en LibiŽ, dreigt dit nu ook in SyriŽ te gebeuren.

Bron: Marc Vandepitte in www.dewereldmorgen.be

Terug Omhoog