symbool

titel volkhogeschool
TER POPULARISERING VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN
afdeling Oostende
53e jaarprogramma
symbool

Goldstone-rapport : IsraŽl gebruikte bewust overdreven geweld in Gaza

door Jan Cools © Solidair.

Een VN-Commissie onderzocht wat er tijdens de aanval op Gaza gebeurde en kwam tot de conclusie dat de excessieve vernietigingen een bewuste strategie van IsraŽl is en spreekt van misdaden tegen de menselijkheid.

GazaDe internationale verontwaardiging over het optreden van het IsraŽlisch leger in de Gaza-oorlog is groot. Op 3 april beslist de Mensenrechtenraad van de VN een commissie op te richten om de inbreuken van het internationaal humanitair recht te onderzoeken. Ze wordt voorgezeten door Richard Goldstone, een rechter uit Zuid-Afrika met veel ervaring in internationaal recht. De commissie gaat niet over ťťn nacht ijs: twee maal bezoekt ze de Gazastrook, organiseert openbare zittingen waar slachtoffers getuigen en neemt bijna 200 interviews af.
Op 29 september presenteert de commissie het Goldstone-rapport aan de Mensenrechtenraad van de VN. Met de meest diverse reacties uit IsraŽlische en uit Palestijnse hoek, en heel wat heisa in de media. Maar wat staat er dan wel precies in dat veelbesproken rapport van 452 pagina's?
De commissie kritiseert het optreden van Hamas, met het lukraak afschieten van Qassamraketten op IsraŽl. Maar de grote brok gaat over de schendingen van het internationaal recht door IsraŽl.

ďGaza met de grond gelijkmakenĒ
De commissie komt tot de conclusie dat het onevenredig gebruik van geweld en de excessieve vernietigingen niet het gevolg zijn van vergissingen of van een aantal gewelddadige individuen, maar een bewuste militaire strategie is. En het Goldstone-rapport verwijst naar de Dahiya-doctrine, genoemd naar de wijk in Beiroet waar het zenuwcentrum van Hezbollah gevestigd was. Tijdens de Libanon-oorlog in 2006 werd deze wijk bijna volledig verwoest door IsraŽlische bommen. IsraŽlisch kolonel op rust Siboni beschrijft wat de Dahiya-doctrine inhoudt: ďBij aanvang van de vijandelijkheden moet het IsraŽlisch leger onmiddellijk reageren, op een beslissende manier, en met een kracht die onevenredig is met de acties van de vijand en met de bedreiging die deze acties inhoudenĒ. Dit is exact wat gebeurde in het begin van de Gaza-oorlog.
IsraŽl stelde de oorlog voor als een plicht om zijn burgers te beschermen. Dat dit louter faÁade was, blijkt uit de uitspraken van vice-premier Eli Yisha die het rapport aanhaalt. ďHet is mogelijk om Gaza te vernietigen opdat zij (de Palestijnen) zouden begrijpen dat ze geen moeilijkheden meer moeten zoeken met ons (Ö) Volgens mij moet Gaza met de grond gelijkgemaakt worden, zodat duizenden huizen, tunnels en fabrieken vernield zijn.Ē

BelgiŽ veroordeelt IsraŽl (weer) niet.
In hun samenvatting besluiten Goldstone & Co. dan ook: ďOp basis van de beschikbare feiten is de commissie ervan overtuigd dat bepaalde daden van de IsraŽlische regering kunnen rechtvaardigen dat een bevoegde rechtbank zou besluiten dat misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan.Ē
Op 15 oktober wordt het rapport opnieuw besproken in de Mensenrechtenraad van de VN. De resolutie die ter stemming voorligt, stelt niet dat IsraŽl zich schuldig zou gemaakt hebben aan misdaden tegen de menselijkheid, maar vraagt alleen dat het rapport wordt doorgestuurd naar VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon. Voor de vrienden van IsraŽl gaat zelfs dat al te ver. Stemmen tegen: de VS, ItaliŽ, Nederland, Hongarije, Slowakije OekraÔne. 27 landen stemmen uiteindelijk voor de afgezwakte resolutie. En wat doet BelgiŽ? Samen met tien andere Ė vooral Europese - landen onthoudt BelgiŽ zich... .

Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza conflict, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf

Terug Omhoog