symbool

titel volkhogeschool
TER POPULARISERING VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN
afdeling Oostende
51e jaarprogramma
symbool

Vlaamse mythen in hun blootje 2

door Willy Schiettecatte, Oostende.

Een Vlaamse mythe die verbonden is met de Ijzertoren, van de gebroeders Van Raemdonck

Volgens de legende zijn de twee gebroeders Edward en Frans Van Raemdonck "in elkaars armen gestorven" in de loopgraven van Steenstraete op 26 maart 1917. De tekenaar Joe English maakte er een pentekening van. Die tekening werd gemaakt op aanwijzingen van pater Lodewijk van Gelder, die de lijken hielp begraven. Nog voor English aan de tekening begon, had dichter Oscar Dambré in Ons Vaderland een beeld opgehangen van het martelaarschap en de broederliefde. "Zij zouden den een zonder den ander niet terugkeren, al moesten zij sterven in malkanders armen." Later zou blijken dat van de twee lijken één wel degelijk van Frans Van Raemdonck was, maar de andere gesneuvelde was een Waalse korporaal, Aimé Fiévez. Toen dat bekend werd, heeft men er alles aan gedaan om het stil te houden, aangezien de broers een sterk symbool waren voor de Vlaamse beweging. De lichamen van de gebroeders (zij waren alletwee wel degelijk gesneuveld maar op verschillende plaatsen) en van Aimé Fiévez werden in 1924 opgegraven en bijgezet op het militair kerkhof te Westvleteren. In 1932 verhuisden de drie kisten naar de crypte onder de IJzertoren. Veel later, in 1955, kreeg de familie Fiévez lucht van wat er eigenlijk met het stoffelijk overschot van Aimé Fiévez gebeurd was en diende ze klacht in voor 'onwettige ontgraving'. Die bleef zonder gevolg en Aimé Fiévez rust nog steeds onder de IJzertoren. Zou er geen schoner symbool voor België kunnen bestaan als een Vlaming en een Waal die in elkaars armen sneuvelen?

Oorsprong: 'De Morgen' van 12 juli 2008.

Terug Omhoog