Verslag van de lezing over "Leven en werk van Leo Apostel"
door Prof. Dr. J.P. Van Bendegem

De spreker verdeelt zijn lezing in 4 delen:
1. Biografie: studies aan verschillende universiteiten ( ULB, Chicago, Yale, Genève ). Thesis: "Questions sur l'introspection".
    Doctoraatsthesis: "La Loi et les Causes"
    Belangrijke invloeden van Perelman, Carnap, Piaget.

2. Methode: Filosoferen is omgaan met kennis.
    Leo Apostel wil tot een synthese komen van a) de wetenschappen (kennis van de feiten) en b) de logica ( een middel -geen doel-     om zaken duidelijk te maken.)

3. Filosofie van Leo Apostel:
    - a) logica en argumentatie gaan samen
    - b) filosofie is zeer sterk bepaald door de context ( maatschappelijke, politieke, historische inbedding)
    - c) reeds zeer vroeg aandacht voor conflict en tegengestelde opinies, aandacht voor logica's die met cotradicties kunnen     werken
    - d) hij zoekt naar uitbreidingen van bestaande voorstellen. Als hij verwijst naar argumentatie, communicatie, dialogen...     formuleert hij altijd voorstellen voor verbetering. Hij aanvaardt evolutie in de filosofie.

4. Publicaties:
    Matière et Forme
    Gebroken orde ( over o.a. zingeving)
    Vrijmetselarij ( filosofisch denken over - )
    Atheïstische spiritualiteit

Leo Apostel publiceert zeer veel artikels in 'top' - en andere tijdschriften.
Hij schrijft in het Nederlands, in het Frans en in het Engels.

Voor meer info kan u steeds terecht op http://logica.ugent.be of www.logic-center.be

Klik op de foto om die op groot formaat weer te geven.

klik om te vergroten klik om te vergroten klik om te vergroten klik om te vergroten

Terug Omhoog