Maandagavondvoordracht over
"Water: elke druppel telt!"
Aardbol
door Prof. Dr. Em. Marc Van Molle

Onze planeet bestaat voor 2/3 uit water, een overvloed aan water dus!
En toch: elke druppel telt!

Elke dag wordt water schaarser en kampen meer mensen met een tekort aan water! Dag na dag, jaar na jaar neemt de druk op een schaars en tegelijk levensnoodzakelijk goed toe.
De klimaatsverandering én de bevolkingstoename, samen met een slecht beheer, zorgen er voor dat tegen 2030 de beschikbare watervoorraden wereldwijd slechts zullen kunnen voldoen aan 60% van de vraag!
De ongelijke verdeling van een steeds maar schaarser wordend goed zorgt er voor vandaag reeds voor dat er conflicten ontstaan tussen staten, tussen regio’s en tussen groepen van gebruikers.
Daar waar de aardoliemarkt gedoemd is om te verdwijnen, kent de wereld watermarkt een ongekende groei: dient zich hier een nieuwe bron van conflicten aan, naar analogie met de aardolieconflicten?
Water is het nieuwe ‘blauwe’ goud, maar in tegenstelling tot goud kan een mens niet zonder water! Water is levensnoodzakelijk! Wat doen de VN, de EU, België, Vlaanderen, wij er zelf aan?

Marc Van Molle is Prof. Dr. em. Fysische Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel
Tijdens zijn actieve loopbaan onder meer ook:
- Voorzitter VLIR-Ontwikkelingssamenwerking (VLIR: Vlaamse Interuniversitaire Raad)
- Academische Coördinator Internationale relaties VUB
- Voorzitter van VUB Algemene Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
- VUB-afgevaardigde in de Commissie Federale en Internationale Samenwerking van de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschap Beleid)
- Onderzoek domein: bodemerosie en opslag van CO2 in bodem.

Deze zeer interessante lezing van gaat door op maandag 16 april 2018 om 20u.
in de aula van het Ensorinstituut, Gen. Jungbluthlaan 4 te Oostende.

Inkom: 5 Euro
+3-pas en jongeren: 4,50 Euro
Abonnees van de Volkshogeschool komen gratis binnen op vertoon van het abonnement 2017-2018.

Terug
Prof. Dr. Em. Marc Van Molle 
Omhoog