Maandagavondvoordracht over
"Vrouwen ten tijde van de Faraoís"
Vrouwen ten tijde van de Faraoís
door Dhr. Peter De Smet

In deze voordracht staat de positie van de vrouw in het oude en in het moderne Egypte centraal. Ofschoon het faraonische Egypte hoofdzakelijk door mannen werd bestuurd, beschikten de vrouwen over heel wat rechten. Van alle ons bekende verdwenen beschavingen uit het oude Nabije Oosten of de Antieke Wereld was de Egyptische de meest vriendelijke en de meeste rechtvaardige voor de vrouw. Dankzij talrijke rechtstreekse en onrechtstreekse bronnen kan haar geschiedenis min of meer gereconstrueerd worden. Heel wat teksten en nog veel meer materiŽle getuigenissen bieden een open venster op haar leven. Uit studies blijkt dat zij zowel in de ambtelijke, juridische als religieuze wereld hoge functie kon bekleden. De Egyptische vrouw kon vrijelijk over haar eigendommen beschikken en ook op het liefdesleven liet zij zich niet doen!

In deze voordracht wordt echter de chronologische lijn naar nu doorgetrokken: hoe veranderde haar positie toen de Egyptenaren zich bekeerden tot het christendom? Wat gebeurde toen de islam Egypte bereikte? Hoe is haar positie nu, anno 2017 na de val van het regime van President Moebarak? Deze en nog vele andere aspecten zullen tijdens deze voordracht aan bod komen.

Peter De Smet is Licentiaat in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, licentiaat in de Oosterse Filologie aan de UGent en doctor in de Oosterse Filologie (Egyptologie).
Hij is onder andere docent op het departement Koninklijke academie voor schone kunsten van de Hogeschool Gent en bij Amarant v.z.w. (Gent).
Peter De Smet heeft verschillende publicaties op zijn naam staan, waaronder in het Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Deze lezing gaat door, op maandag 8 januari 2018 om 20u.
in de aula van het Ensorinstituut te Oostende.
 
Inkom: 5 Euro
+3-pas en jongeren: 4,5 Euro
Abonnees van de Volkshogeschool komen gratis binnen op vertoon van hun abonnement 2017-2018.

 

Terug  
Peter De Smet 
Omhoog