Maandagavondvoordracht over
"Minne, liefde en seks in de Middeleeuwen"
Minne, liefde en sex
door Dr. Johan J. Mattelaer

In deze lezing zal de spreker volgende onderwerpen behandelen :
- Het huwelijk in de middeleeuwen was meer een contract om bezittingen te verwerven dan een uiting van liefde.
- Minne en hoofse liefde. De hoofse liefde , een uitvinding van de courtoisie, was eerder een literair verschijnsel (roman de la Rose) en een ideaal van ridderlijkheid dan een realiteit.
- De middeleeuwen zijn doorspekt met erotische symbolen, tot in de kledij. Ook de badstoven waren een oord van seksualiteit.
- Seks in de middeleeuwen. Bestaan hiervan bewijzen en afbeeldingen?
- Gezien de ‘zonde van het vlees’ een van de ergste ondeugden was moest ze ook sterk bestraft worden. Van charivari tot brandstapel.

Dokter Johan J. Mattelaer studeerde af als doctor in de geneeskunde aan de KUL in 1962 en specialiseerde zich tot uroloog in verschillende buitenlandse universiteiten (Rijsel, London, Nijmegen en Innsbruck). Van 1969 tot 2003 was hij actief als uroloog te Kortrijk.
Als stage meester in de urologie heeft hij 20 assistenten opgeleid.
Hij is voorzitter van de Belgische Vereniging voor Urologie en van de Société Belge d’Urologie.
Op internationaal gebied was hij gedurende 12 jaar Belgisch afgevaardigde in de European Board of Urology, de Europese beroepsvereniging, waarvan hij twee jaar secretary-elect was.
Hij was ook 10 jaar voorzitter van het Historical Committee of the European Association of Urology (E.A.U.), waarvan hij nu nog lid is.

Hij publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke medische artikels en meer dan 80 bijdragen over de geschiedenis van de geneeskunde, urologie en seksuologie en hij is organisator van talrijke medische congressen.

Deze lezing gaat door, op maandag 7 januari 2019 om 20u.
in de aula van het Ensorinstituut, Gen. Jungbluthlaan 4 te Oostende.
 
Inkom: 5 Euro
+3-pas en jongeren: 4,5 Euro
Abonnees van de Volkshogeschool komen gratis binnen op vertoon van hun abonnement 2018-2019.

 

Terug
Dr. Johan J. Mattelaer 
Omhoog