Maandagavondvoordracht over
Supersamenwerker

Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek van biologen, antropologen, neurowetenschappers en kinderpsychologen tonen Dirk Van Duppen en Johan Hoebeke, auteurs van het boek “De Supersamenwerker”, dat de mens in wezen supersociaal is en niet de koele winstwolf die neoliberale economen van hem proberen maken.

Survival of the fittest? Gooi gelijk welke ‘Slimste Mens’ het begrip voor de voeten en veel kans dat hij repliceert met ‘Darwin’, ‘het recht van de sterkste’, ‘eigenbelang’, ‘competitie’, ‘agressie’ en ‘egoïsme’. Dat van Darwin is natuurlijk waar. Maar die andere antwoorden, zo stellen de auteurs van dit boek, berusten op een historisch misverstand. En vooral: op ideologisch misbruik. Want de succesvolste diersoorten, the fittest, waren net diegene die het best konden samenwerken. Empathie en sociaal gedrag zijn vroege verworvenheden in de evolutie: onze overleving berust meer op samenwerking dan op concurrentie.

Dirk Van Duppen is arts, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk en co-auteur van “De Supersamenwerker”.
 

Deze interessante lezing gaat door op maandag 6 november 2017 om 20u. in de aula van het Ensorinstituut te Oostende.
 

Inkom: 5 Euro
+3-pas en jongeren: 4,5 Euro
Abonnees van de Volkshogeschool komen gratis binnen op vertoon van het nieuwe abonnement 2017-2018.

 

Terug
Dirk Van Duppen 
Omhoog