Maandagavondvoordracht met als onderwerp
Consumeren
door prof. Soumaya Majdoub

In een wereld op weg naar aanhoudende bevolkingsafname, blijft het idee van overbevolking overeind. Een idee dat al eeuwen meegaat. De zoektocht naar de wortels van de vrees voor overbevolking, onthult de verwevenheid van verschillende disciplines die doorheen de eeuwen, en nog sterker de laatste decennia, zich het thema (over)bevolking toeŽigenen. Geboorteplanning, armoedebestrijding, Green Revolution, migratie, klimaatverandering, degrowth,... Verschillende belangen, verschillende frames, zelfde narratieven in een nieuw jasje maar steeds met de bedoeling een imminente bedreiging te illustreren, angst op te wekken en beleid te rechtvaardigen dat deze bedreiging tracht te verhelpen. Een geschiedenis van de angst voor overbevolking toont dit aan. De aandacht moet echter verschuiven van overbevolking naar overconsumptie. Het gevaar schuilt er immers in dat zwak wetenschappelijk bewijs in combinatie met vastgeroeste ideeŽn over bevolking, migratie en klimaat het beleid blijven beÔnvloeden. Een beleid van angst. Het jongleren met cijfers, formules en rekenmodellen kan dit niet verbergen. Het overdadig gebruik van catastrofistische metaforen evenmin. Een eerste stap in het corrigeren van het narratief, is het ontkrachten van mythes en het traceren van valse argumentatie om de initiŽle ideeŽn ten gronde te bestrijden.

Prof. Soumaya Majdoub is onderzoeker aan de VUB en de Universitat de Barcelona School of Economics waar zij onderzoek voert naar Malthusiaans denken en de politieke economie en ecologie van migratie. Haar onderzoek ligt op het kruispunt van demografie, sociale geografie, politieke economie en ecologie, met een focus op de relatie tussen bevolkingsgroei en -druk, economische ontwikkeling en internationale migratie enerzijds en het politieke en publieke discours over migratie anderzijds. Zij is columniste en auteur van het essay 'Consumeren als konijnen' waarin zij het dominante narratief over overbevolking corrigeert en de aandacht verlegt naar de kern van het (klimaat)probleem: overconsumptie en de nood aan een paradigmashift.

Deze lezing gaat door op maandag 17 oktober 2022 om 20u.
in de aula van het Ensorinstituut, Gen. Jungbluthlaan 4 te Oostende.
 

Inkom: 5 Euro
Abonnees van de Volkshogeschool komen gratis binnen op vertoon van het nieuwe abonnement 2022-2023.

 

Terug
Soumaya Majdoub  
Omhoog