Maandagavondvoordracht over
Taal

Een van de belangrijkste taken van het onderwijs is om kinderen en jongeren de kans te geven om de competenties te verwerven die ze nodig hebben om succesvol in de samenleving te kunnen functioneren. Elke leerkracht creëert deze kansen door kinderen en jongeren kennis en vaardigheden te laten verwerven en attitudes te ontwikkelen.
We kunnen er niet omheen dat onze samenleving steeds diverser wordt. Die diversiteit wordt ook meer en meer zichtbaar in het onderwijs. Willen we alle kinderen maximale ontwikkelingskansen geven dan is de aanwezige diversiteit op school en in de klas benutten misschien wel een van de meest centrale uitdagingen.
Een duidelijk voorbeeld daarvan is omgaan met de talige diversiteit van onze kinderen. Wat is onze houding ten aanzien van de meertaligheid op school en in de klas? Hoe gaan we met die meertalige realiteit om als we weten dat de kennis van het Nederlands zo belangrijk is voor kinderen om zich succesvol te kunnen ontwikkelen en om te leren? Moeten we die meertaligheid zien als een probleem? Of moeten we die meertaligheid juist als een bron voor leren benutten? Moeten we anderstalige ouders stimuleren om alleen Nederlands te spreken met hun kinderen thuis? Of moeten we anderstalige ouders juist aanmoedigen om hun eigen taal met hun kinderen te spreken thuis?
Deze en andere vragen zullen aan bod komen in deze lezing.

Prof. Dr. Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren, verbonden aan de vakgroep taalkunde, Universiteit Gent. Hij doceert ‘taal en diversiteit’ ‘Multiculturalisme studies’, ‘taalpolitiek’ en ‘meertaligheid in onderwijs’ aan diezelfde universiteit. Zijn expertise en onderzoeksinteresses omvatten onder andere: migratie, diversiteit en inclusie, kansarmoede en sociale ongelijkheid in onderwijs, meertaligheid in onderwijs, taal en (sociale) inclusie en taaltesting.

Deze boeiende lezing gaat door op maandag 9 oktober 2017 om 20u.
in de aula van het Ensorinstituut te Oostende.
 

Inkom: 5 Euro
+3-pas en jongeren: 4,5 Euro
Abonnees van de Volkshogeschool komen gratis binnen op vertoon van het nieuwe abonnement 2017-2018.
-->

 

Terug
Prof. Dr. Piet Van Avermaet
Omhoog