Maandagavondvoordracht over
"Haalt het stakingsrecht 2084?"

Stakingsrecht
door Prof. Dr. Patrick Humblet

Telkens wanneer de werknemers van NMBS of De Lijn een dag het werk neerleggen, worden er wetsvoorstellen ingediend om het stakingsrecht te bemoeilijken. Wanneer een straat wordt geblokkeerd, worden vakbondsmilitanten correctioneel vervolgd.
Hoe zit het met het stakingsrecht en het recht om collectieve actie te voeren anno 2018? Is dit passé en/of moet men op zoek gaan naar andere actiemiddelen zoals het cyberpiket?

In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de evolutie van het stakingsrecht van 1831 tot nu. Hierbij zal vooral aandacht worden besteed aan de “juridisering”. Vanaf midden jaren tachtig van de vorige eeuw wordt de rechter ingeschakeld om tussen te komen in collectieve conflicten en daarvoor heeft België al een aantal malen een slecht rapport gekregen van internationale instanties.

Patrick Humblet promoveerde in 1993 aan de Universitaire Instelling Antwerpen tot doctor in de Rechten. Hij is thans als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Recht en criminologie van de Universiteit Gent. Hij heeft ook nog gedoceerd aan de Universitaire Instelling Antwerpen, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, de Koninklijke Militaire School en de Antwerp Management School. Patrick Humblet is gespecialiseerd in collectieve arbeidsverhoudingen. Hierover pleegt hij niet alleen wetenschappelijk publicaties maar ook opiniestukken in diverse kranten en tijdschriften.

Deze boeiende lezing gaat door op maandag 8 oktober 2018 om 20u.
in de aula van het Ensorinstituut, Gen. Jungbluthlaan 4 te Oostende.
 

Inkom: 5 Euro
+3-pas en jongeren: 4,5 Euro
Abonnees van de Volkshogeschool komen gratis binnen op vertoon van het nieuwe abonnement 2018-2019.

 

Terug  
Patrick Humblet
Omhoog