Maandagavondvoordracht over
"Omhels de zee… voor het te laat is."
De zee
door Prof. Dr. Colin Janssen

De kranten staan er vol van: het gaat niet goed met onze zeeën en oceanen. De plastiek soep, klimaatverandering, de verzuring van de oceanen… allemaal door de mens veroorzaakte problemen die de structuur (biodiversiteit) en functies van de oceanen bedreigen. In deze lezing zal op basis van wetenschappelijke gegevens een overzicht gegeven van de oorzaken, de gevolgen en mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen.

Colin Janssen is gewoon hoogleraar “ecotoxicologie en toegepaste mariene ecologie” aan de Universiteit Gent (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen). Als co-directeur van het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie leidt hij het onderzoek naar het voorkomen en de effecten van natuurlijke en antropogene stressoren (zoals o.a. chemische stoffen, eutrofiëring, global change) op aquatische systemen en de mens. Hij is lid van diverse nationale en internationale organisaties en adviesraden i.v.m het marien milieu en, sinds 2007, voorzitter van de wetenschappelijke kerngroep en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van het VLIZ.

Deze lezing gaat door op maandag 10 september 2018 om 20u.
in de de aula van het Ensorinstituut, Gen. Jungbluthlaan 4 te Oostende.
 
Inkom: 5 Euro
+3-pas en jongeren: 4,5 Euro
Abonnees van de Volkshogeschool komen gratis binnen op vertoon van het nieuwe abonnement 2018-2019.

 

Terug   Omhoog