Vlinder Vlinder Vlinder Vlinder Vlinder
Daguitstap naar BRUSSEL op zaterdag 18 november 2017.

Op zaterdag 18 november gaat de Volkshogeschool op uitstap naar Brussel. We bezoeken een tentoonstelling van ‘Europalia Indonesië’ en maken een geschiedkundige wandeling op de Grote Markt.
In de voormiddag bezoeken we de Europalia-tentoonstelling “Ancestors & Rituals” in Bozar.

ancestors Indonesië is een immense archipel van meer dan 13 000 eilanden. Er zijn ongeveer 255 miljoen inwoners en 300 etnische groepen. Dat zegt al iets over de diversiteit van het land en de culturen waaruit het bestaat. Toch hebben bijna al deze culturen een gemene deler, namelijk het belang dat ze hechten aan de voorouders. Van Sumatra tot Papoea, over Java, Borneo, Sulawesi, de Kleine Soenda-eilanden en de Molukken: de voorouders speelden – en spelen vaak nog – een vooraanstaande rol in Indonesië.

De voorouders, die biologisch of mythisch kunnen zijn, zijn nauw verbonden met het verleden, het heden en de toekomst. Ze vervullen daarbij drie cruciale functies. Ten eerste zijn ze een directe link tussen de Indonesiërs en hun verleden. Vervolgens garanderen de voorouders het evenwicht in de samenleving en verzekeren ze door hun steun en bescherming een harmonieus heden. Tot slot zijn ze een bron van vruchtbaarheid en zorgen ze voor de toekomst en het voortbestaan van de volkeren en hun culturen.

De uitwisselingen met andere culturen en religies hebben in de loop van de millennia grote invloed uitgeoefend op de kunsten. De meeste culturen van de archipel hebben hun roots in de Austronesische cultuur, die nomadenvolkeren meer dan 5 000 jaar geleden uit Taiwan meebrachten. Verder zien we ook de invloed van de schitterende Dong Son-cultuur van het noorden van Vietnam, bekend om hun meesterlijke bronzen artefacten.

Vaak ligt de handel aan de basis van deze uitwisselingen. In de 5de en 6de eeuw introduceerden Indiase kooplui, monniken en heen en weer reizende studenten het boeddhisme en het hindoeïsme op Sumatra en Java. De bekende tempels Borobudur en Prambanan tonen aan dat deze twee religies snel aan belang wonnen op het Indonesische grondgebied. Via het Midden-Oosten kwam de islam naar Indonesië, die vanaf de 13de eeuw op Java en Sumatra een enorme bloei kende. Nog later kwamen de Portugese kolonisten, gevolgd door de Nederlanders, op zoek naar kostbare specerijen. Zij legden respectievelijk het katholicisme en het protestantisme op.

Al deze culturen gaven vorm aan de relatie van de Indonesiërs met hun voorouders. Ook de vooroudercultus zelf drong binnen in de verschillende nieuwe culturen en religies.

Tot slot wordt er in de tentoonstelling een uitgebreid luik aan de verbazingwekkende dodenrituelen gewijd. Ze bestaan vaak uit verschillende fasen en meerjarige cycli die een overledene toelaten om voorouder te worden. De achtergeblevenen sparen kosten noch moeite om hem of haar naar de bovenwereld te begeleiden en zo ook het evenwicht en de harmonie in de gemeenschap te bewaren.

160 archeologische en etnografische schatten worden grotendeels uitgeleend door het Nationaal Museum van Indonesië en worden voor de eerste keer in Europa tentoongesteld. Maar ook musea uit heel Indonesië nemen deel, net als een aantal Europese musea en privécollecties. Audiovisueel materiaal, tekeningen en schilderijen contextualiseren en actualiseren het geheel.

’s Middags nemen we onze maaltijd in een restaurant naast de Grote Markt.

Brussel In de namiddag maken we een begeleide wandeling op de Grote Markt.

4 hoofdstukken komen naar voor op deze wandeling.

 • Het verschil tussen het Frans en het Nederlands in de namen van de gebouwen.
 • De bouw van het stadhuis.
 • De Grote Markt
 • Restauraties.

De verplaatsing naar Brussel gebeurt met de trein.


Lijntje

ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017

PROGRAMMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 08.20u. : verzamelen in de hall van het station in Oostende.
 • 08.40u. : vertrek van de trein naar Brussel.
 • 09.59u. : aankomst in Brussel Centraal, daarna te voet naar Bozar.
 • 10.15u. : vrij bezoek met audiogids aan de tentoonstelling “Ancestors & Rituals”.
 • ± 12u10 : te voet naar restaurant bij de Grote Markt.
 • ± 12u30 : middagmaal (soep, dagschotel en koffie / thee).
 • ± 14u30 : begeleide wandeling met gids op de Grote Markt.
 • Na de wandeling vrij en/of samen terugkeer naar Oostende.

Lijntje

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Deelname in de kosten voor 65+: Abonnees: 52 Euro, Niet Abonnees: 55 Euro
Deelname in de kosten voor -65: Abonnees: 61,20 Euro, Niet Abonnees: 64,20 Euro
Deelname in de kosten voor mensen die gratis reizen per trein: Abonnee 45,80 Euro, Niet Abonnee 48,80 Euro

Inbegrepen in de prijs: lunch , ingang museum, gids, trein.
Niet inbegrepen in de prijs: dranken bij de maaltijd.

Lijntje

INSCHRIJVEN

U belt eerst naar Frank De Leger op het nr. 0476/56.55.82 of u mailt naar volkshogeschool.oostende@skynet.be.
U geeft het aantal personen en de prijs op.
Opgelet : maximaal aantal deelnemers is 15.

Lijntje

BETALING

U stort uw deelname in de kosten vóór 11 november 2017 op rekening nummer BE90 6103 8850 8232 van Frank De Leger, Joosstraat 10 8020 Oostkamp met vermelding “Uitstap Brussel” en het aantal personen.
Hou rekening met vertraging bij het verwerken in de bank.
 

Lijntje

OPGELET

De Oostendse Volkshogeschool en de bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, diefstal, verlies of schade tijdens deze uitstap.

Lijntje

Vlinder Vlinder Vlinder Vlinder Vlinder


Terug Omhoog